Daaglikse Woord.

“Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmanuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.” Mat:1:23


Die vertoon in winkelvensters, kersbome en versiering van huise met liggies is alles dinge wat mens herinner dat kersfees naby is. Tog wys nie een van hierdie dinge op die werklikheid en die implikasies van kersfees nie. Selfs passiespele en staltonele wys op die gebeure wat gevier word, maar nog nie op die implikasie nie. Die werklikheid van die geboorte van Christus is dat God self, Homself so verneder het dat Hy uit diehemel neergedaal het en menslike vlees aangeneem het, Hom deur mense laat spot, laat verneder, laat martel en selfs laat kruisig het, terwyl Hy God is. Hy word Emmanuel, God wat onder mense teenwoordig is, sodat elkeen wat in Hom glo nooit weer van God verlate hoef te wees nie!

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.