Daaglikse Woord

Kersfees 2019


“En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Betlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het.” – Luk 2:15


“EN toe Jesus te Betlehem in Judéa gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die Ooste in Jerusalem aangekom en gesê: Waar is die Koning van die Jode, wat gebore is? Want ons het sy ster in die Ooste gesien en gekom om Hom hulde te bewys… En hulle het in die huis gegaan en die Kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en Hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir Hom geskenke: goud en wierook en mirre”. – Mat 2:1,2,11


Die samelewing wat ons ken, word gekenmerk deur ‘n stryd om bo uit te kom. Politici, besigheidslui en sportmense spook om die beste te wees, die boonste sport te bereik van hul onderskeie velde. Selfs onder ons ‘gewone’ mense is daar kompetisie oor wie die beste man getrou het of die mooiste vrou het. Wie se babatjie is die mooiste, wie bak die beste koek en wie dryf ‘n gholfbal die verste of ry die nuutste bakkie. Ons het maar ‘n ego-probleem.


As ons met dit in gedagte die geboorteberigte van die Here Jesus Christus gaan lees, word ons tussen die oë getref deur die mees verstommende kontras. Die Koning van hierdie wêreld, Seun van God en self ook God, word gebore uit ‘n onsuiwer bloedlyn (Mat 1 se geslagsregister meld die Moabitiese Rut en selfs die prostituut Ragab). Hy word gebore uit ‘n ongetroude vrou in ‘n stal. Die kontras word selfs nog wyer gesien. Hy word besoek deur twee uiteenlopende groepe mense. Die wyses uit die Ooste, sterrekykers met groot aansien en duur geskenke aan die een kant en herders, die skindertonge van die tyd, werkersklas mense aan die ander kant.


Die boodskap van die geboorte van Christus is duidelik. In hierdie Kind is verlossing moontlik vir elkeen wat deur die krag van die Gees hul nederig voor Hom kom neerbuig, soos Hy Hom nederig kom neerbuig het ter wille van elkeen wat aan Hom gegee is.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.