Daaglikse Woord.

“Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste; en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy moet my eer.” Ps 50:14-15

Toe die voortrekkers van die 9e tot die 16e Desember 1838 die gelofte van Bloedrivier afgelê het, was dit nie ‘n manier om God te probeer afkoop of manipuleer nie. Dit was ‘n groepie gelowige manne wat hulle beroep het op die beginsel wat ook hier in Ps 50 duidelik is. In die dag van hul benoudheid het hulle die Here aangeroep en Hy het hulle uitgered. Daarvoor moet Hy geëer word. Laat ons Hom eer deur ons geloftes na te kom. As Hy die volk nie by Bloedrivier uitgered het nie, sou daar vandag goed moontlik nie ‘n Boerevolk gewees het nie.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.