Daaglikse Woord.

“Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste; en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy moet my eer.” Ps 50:14-15

Toe die voortrekkers van die 9e tot die 16e Desember 1838 die gelofte van Bloedrivier afgelê het, was dit nie ‘n manier om God te probeer afkoop of manipuleer nie. Dit was ‘n groepie gelowige manne wat hulle beroep het op die beginsel wat ook hier in Ps 50 duidelik is. In die dag van hul benoudheid het hulle die Here aangeroep en Hy het hulle uitgered. Daarvoor moet Hy geëer word. Laat ons Hom eer deur ons geloftes na te kom. As Hy die volk nie by Bloedrivier uitgered het nie, sou daar vandag goed moontlik nie ‘n Boerevolk gewees het nie.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.