Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes, deur die innige barmhartigheid van onse God waarmee die opgaande Lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig.” – Luk 2: 76-79


Die voorreg wat Johannes die Doper gehad het was voorwaar iets besonders. Hy het aan die volk die kennis van saligheid gegee in vergifnis van sonde deur die barmhartigheid van God waarmee die Lig uit die hoogte die volk sou besoek!


Dit is geen wonder dat Sagaria hierdie loflied sing oor die taak wat sy seun ontvang het nie! Die merkwaardige ding is, dat hoewel hy die eerste was wat die volk op die persoon van Jesus as die Messias te kon wys, was hy nie die laaste nie. Elkeen van ons wat die genade van Christus ervaar het, het dieselfde taak. Neem die geleentheid aan om in hierdie tyd die fokus te verplaas na Christus by elke geleentheid wat u kry.

38 views1 comment

Recent Posts

See All

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Daaglikse Woord

As jy aan die HERE jou God ’n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie; want die HERE jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word. – Deut. 23:21 Dit word di

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.