Daaglikse Woord

Kyk, seuns is ’n erfdeel van die HERE; die vrug van die moederskoot is ’n beloning. – Ps. 127:3


As iemand jou een van die grootste geskenke gee wat jy in jou lewe ontvang het, sal jy daardie persoon sommer uit jou lewe laat verdwyn? Een van die grootste seëninge is sekerlik om kinders te kry. Hoe kan ons dan vergeet om daardie kind op te voed om te leef tot eer van die God wat Hom die lewe geskenk het? Die vrug van die moederskoot is nie my prestasie nie, nie eers my eiendom nie, maar die Here s’n. Dank die Here vir die gawe waarmee Hy jou toevertrou!

74 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v