Daaglikse Woord – Daniël 7:14

En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie” -Daniël 7:14

Ons word dikwels vasgevang in wanhoop in die ervaring dat menslike heersers en bestelle kan doen wat hulle wil, verdruk wie hulle wil, verdoem wie hulle wil. Vir die gelowige is daar egter nog altyd die troos wat hierdie profesie oor die Seun van die mens inhou. Aan Jesus Christus is die heerskappy gegee ook oor diégene wat dink dat hulle onaantasbaar is. Ook hulle sal die knie moet buig voor ons Verlosser. Elke ryk kom tot ‘n val, behalwe die ewige koninkryk van Christus.

87 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v