Daaglikse Woord – Gal 6:10

“Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof”- Gal 6:10

Daar is soveel behoefte in die wêreld. Veral in Suid-Afrika is daar geweldig druk op die enkeles wat hul geld verdien, om dit uit te deel aan die wat dit nie doen nie. Dit is waar dat ons, nie net finansieel nie maar in alles aan almal goed moet doen, maar tog wys hierdie vers ons op ons prioriteite. Ten eerste moet ons die liggaam van Christus onderhou. Die konteks hier is duidelik ook uit vers 8 dat dit wat uitgedeel moet word dan ook nie die vlees moet bevredig nie maar die gees!

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.