Daaglikse Woord – Mat 22:29


“Julle dwaal omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie” – Mat 22:29


Dit is skokkend om stories te hoor van hoe mense, mense wat in die kerk grootgeword het, so lank in ‘n preek in moet soek na die boek Markus dat hul die Bybel eerder maar neersit en luister! Dan is dit geen verrassing dat soveel volksgenote afdwaal of hulle laat insuig by allerlei sektes nie. Laat ons die Boek vat! Laat ons die huisgodsdiens hervestig!

116 views1 comment

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.