Daaglikse Woord Neh 4: 14b

“Julle moet nie bang wees vir hulle nie; dink aan die grote en gedugte Here, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise”


Die heersende gedagtegang in die wêreld vandag dikteer dat Christene in hul passiwiteit vertrap behoort te word. Die Bybel leer wel dat gelowiges vervolging kan verwag. Tog, as Nehemia se vyande hom en sy manne aanval waar hulle Jerusalem herbou, bewapen hy sy manne met die opdrag om hul huise en mense te beskerm. Wanneer ons dit dan doen, laat ons dit, soos Nehemia, doen met die oë gevestig op die grote en gedugte Here.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.