Daaglikse Woord – Spr 3:6-7

“Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.” Spr 3:6-7


Dit is so maklik om op eie insig staat te maak. Hoe dikwels wil ons nie alles self doen en as dit nie uitwerk nie, dan word God as spaarwiel ingeroep. Spr 3 vra dat ons die Here vertrou, Hy weet beter en is in beheer van my ganse lewe.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.