Daaglikse word: 2 Tim 1:3-5

Ek dank God…terwyl ek verlang om jou te sien…en as ek my herinner aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Loïs en in jou moeder Eunice, en wat- daarvan is ek oortuig- ook in jou is. -2 Tim 1:3-5


Daar word deesdae al hoe meer dae ingeruim om mense se lof te besing terwyl die dae wat God se lof moet besing doelbewus verminder word. So was vrouedag weer gebruik om talle mense te aanbid. As ons egter wil roem in ‘n vrou, laat ons dan roem in haar diens tot God en in verheerliking van Hom.


0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.