Desember 2019

Gedurende die maand Desember is dit ‘n ou gewoonte om terug te kyk op die jaar se nuusgebeure. Aangesien die Kletsblad nie oor nuusgebeure berig nie en ons nou slegs in die vierde maand van ons bestaan is, gaan ons meer skryf oor gebeure in ons geskiedenis; oor die mense wat ons geskiedenis geslyp het.


Dit is interessant om te sien hoe belangrik die maand Desember in ons geskiedenis is in terme veral van die uitstaande mense wat met hulle lewens vir die volksaak betaal het.

Eerstens is daar natuurlik die Slag van Bloedrivier waarvan die oorwinning van die Trekkers oor die Zoeloes die binneland oopgemaak het.


Die suksesvolle veldslae van Magersfontein, Spioenkop en Colenso waarna die Britte nou nog as “Black Week” verwys.


Maar ook die ontsettende hartseer van afskeid neem aan dapper en trotse vegters, waaronder, genl. De la Rey, Jopie Fourie en genl. Christiaan Beyers.


Ons het ‘n ryk en lieflike geskiedenis. In die volgende paar uitgawes gaan ons liggies raak aan die mense en gebeure wat ons as volk op hierdie bodem in Suid-Afrika beïnvloed en gevestig het.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.