Die familie is ‘n volk se sterkste wapen.

Die belonings lyk gering en sonder noemenswaardige waardes in die wye wêreld van vandag.


Ons kyk om ons heen en sien die absolute noodsaaklikheid van ‘n nuwe en weelderiger motor, ‘n vakansie op ‘n eksotiese eiland en die stukkie plastiek wat dit alles moontlik maak – genietinge ongekend.


Opgeweeg hierteen, hoeveel beteken herinneringe aan ‘n moeder se liefde en vader se leiding werklik? Natuurlik niks nie as jy min van die die eerste en geen van die tweede geken het nie.


Dink aan jou eie lewe. Indien jy opgegroei het in ‘n huis met ‘n vader en ‘n moeder is jy reeds ietwat van ‘n vreemde verskyning, nie net in ons land nie, maar oor die hele westerse wêreld.


As jy gedurende jou kinderjare saam met jou ouers in een huis gebly het, is dit ook ‘n snaaksigheid want ons het ‘n nasie van rusteloses geword.


Ons jaag die ydelheid na en soek televisie-romanses waarin ons lewensmaats soos tweedehandse goedere verruil.


Beter betrekkings, huise, motors, al die materiёle besittings wat die advertensies vir ons vertel noodsaaklike aspekte van ons lewens is. Jou sukses word op die grootte van jou boedel beoordeel.


Daar word neergesien op die groot familie waar die vader daagliks hard moet werk om in die behoeftes van sy familie te voorsien terwyl sy vrou in die vernederende rol van “huisvrou” geforseer is.


Die arme vrou se hele lewe is geruïneer omdat sy haar kinders self moet grootmaak.

Ons blameer die gejaagdheid van die lewe as die kinders aan dwelms verslaaf raak en geen rigting in die lewe het nie. Ons sien nie meer ‘n liefdevolle familie rondom ‘n etenstafel waar hulle ‘n maaltyd geniet wat met liefdevolle hande voorgesit is nie. (Verv.)

92 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.