Die familie is ‘n volk se sterkste wapen.

Hoewel ouers hulle kinders se sportbedrywighede en ander fondsinsamelingsaksies goed ondersteun; getrou betaal vir ekstra klasse waar nodig, neem min kennis van wat in die leerplanne aangaan. Daar word nie gemerk dat breinspoeling in plek van opvoeding in ons kinders se kele afgeforseer word nie.


Die lewe is te kort om vermors te word op die inhoud van skoolteksboeke, of om ons te vergewis van die onderwysers se akademiese agtergrond. Baie belangriker is om partytjies by te woon as bewys dat ons “gearriveer” het en deel van die in-kliek is.


Dit word absoluut aanvaar dat beide ouers moet werk. Dat elkeen ‘n salaristjek huis toe moet bring. Hoe anders kan daar in die noodsaaklikhede van die lewe voorsien word? Hoe kan die twee paaiemente op die motors, die boot en verlede jaar se vakansie by die strand betaal word?


Die lewe is so eenvoudig. Dit word gespandeer op die verkryging van materiёle goedere; emosies word deur die inname van voorskrifmedisyne gehanteer en die versorging van die kinders is in die hande van die dagmoeder, skool en naskoolsentrum oorgelaat.


Die lewe spoed teen ‘n vinnige tempo in die snelbaan by ons verby waar daar nie tyd is om te sien dat die volk se sterkste bastion, die gesin, is besig om in duie te stort nie.

50 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.