Die familie is ‘n volk se sterkste wapen.

Dit was die familie wat vanaf die mistige verlede tot vandag ons behoud was.

Maatskaplike sorg, algemene welsyn, mediese dienste, verdediging en opvoeding het in sy primêre stadiums, veral in die pioniersdae, alles in die familie gesetel.


Dit was binne die familiesirkel dat die lesse oor liefde, eer, verantwoordelikheid, geloof en trots op jou eie land en volk geleer is.


Kyk ‘n slag goed na jou eie lewe.


Die nuwe motor tel nie, so-ook nie die bont klere, duur sonbrille, ontwerper tekkies, televisie of enigiets van klatergoud nie. Het jy aandag aan jou familie gegee? Het jy van jouself gegee deur kwantiteit tyd saam met jou kinders te spandeer?


Verstaan jy die boeke wat hulle lees, dít wat hulle op skool geleer word en korrigeer jy die foute en wanbegrippe wat die huidige skoolsisteem in hulle dril?


Het jy verseker dat hulle ‘n huis vol geborgenheid het waar hulle veilig kan voel en ‘n waardesisteem aanleer wat hulle sal help om die materialistiese aanslag teen te staan?


Ken jy jou kinders se vriende? Is dit veilig vir hulle om saam te kuier en het hulle die vrymoedigheid om saam in jou huis te kuier?


Jou Boere-Afrikanervriende sal jou nie oordeel op jou besittings nie, maar op jou innerlike krag.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.