Die familie is ‘n volk se sterkste wapen.

Dink aan die eenvoudige maar vol lewe van ons voorgeslag en vergelyk dit met gejaagdheid van vandag. Dit is nie die lewe wat sodanig verander het nie, maar ons uitkyk op die lewe het verskuif.


In ons voorgeslag se tyd was die waarde van jou lewe gereflekteer in die diens aan jou familie en volk, aan die bereiking van ons volk se ideale en ‘n beter lewe vir ons nageslag.

Ons moet terugkeer aarde toe en eenvoudiger lewe, Materiёle goedere kan beperk word sodat dit slegs in jou goeie gesondheid en gemak voorsien.


Ontsnap aan die bose kringloop van krediet. Stel jy die voorbeeld aan jou kinders en wees hulle gids om ons volk se helde te ken. Bewys die ware betekenis van die Boere-Afrikaner se liefde vir sy familie deur die voorbeeld te stel.


‘n Huis waar die moeder die familie grootmaak en die hele familie aan die einde van die dag om die etenstafel bymekaar kom, pleks van met ‘n skinkbord op die skoot na sepies op die televisie te kyk.


‘n Huis waar die vader trots is vir die geleentheid om verantwoordelik te wees vir die materiёle, opvoedkundige en geestelike leiding van sy familie te neem en ‘n moeder wat deel in hierdie verantwoordelikheid saam met die gawes van liefde, welwillendheid en deugsaamheid.


Die wete dat almal saamstaan, nie net om die pligte in die huis te deel nie, maar ook om mekaar deur die lewe te dra.


Die familie is die grootste wapen teen die Nuwe Wêreldorde

48 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.