Die Geniale Swape wat ons volk vernietig. (Verv.)

Hoewel dit meer as honderd jaar gelede gepubliseer is, is Nordau se voorspelling in “The Degeneration of Classes end Peoples” (Hibbert Journal 1912) ‘n skokkende onthulling van die mattoid-gerigte sieklikheid wat ons vandag in Suid-Afrika ondervind.


Die vernietigende doktrines, so pragtig op die oppervlakte, maar in werklikheid subvers, is in wese die produk van ongesonde redevoering deur geestelike ongesonde mense.


Nordau het met fyn instink die ontsettende skade onthul wat deur hierdie mense met hulle negatiewe dogma gedoen word. Hulle ontspoor groot getalle “sout-van-die-aarde mense” wat geflous word deur hulle pseudo-sielkundige , filosofiese, asketiese en godsdienstige praatjies. Terselfdertyd maak hulle gemenesaak met die gedegenereerde en primitiewe elemente in die gemeenskap.


In sy boek, The revolt Against Civilization, bou Lothrop Stoddard voort op die mattoid-teorie en beskuldig hy hierdie politieke kranksinniges direk dat hulle vir die vervlakking en vernietiging van die Westerse Beskawing verantwoordelik is.


Dit is vantevore geskryf dat opbou of agteruitgang, ewolusie of rewolusie is altyd die werk van dinamiese minderhede.


Klein in getalle het talentvolle elites terselfdertyd hoё beskawings geskep en voortgesit, terwyl Jakobynse Frankryk en Bolsjewistiese Rusland bewys het hoe ‘n klein en gewetenlose rewolusionêre faksie ‘n bestaande orde kan vernietig en ‘n hele bevolking kan tiranniseer.

16 views1 comment

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.