Die geskiedenis van ons Taal.

Die gedig Kaatje Kekkelbek se mengelmoes taal spot ook met die bekende dr Philip:


My name is Kaatje Kekkelbek,


I come from Catrivier, Daar’s van water geen gebrek

But scarse of Whine and Bier.

My ABC at Ph’lipê’s school

I learned a kleine beetje,

But lef it just as great a fool

As gekke Tante Meitje


Boniface was baie geïnteresseerd in die verskille in Afrikaans en in1844 skryf hy ‘n artikel oor die verskille tussen Afrikaans en Hollands.


Die eerste belangrike werk in Afrikaans is geskryf deur Louis Henry Maeurant. Hy was die seun van ‘n Frans-Switserse vader en Engelse moeder, wat in ‘n Afrikaanse gesin groot geword het. Hy was redakteur van die Grahamstadse Hollandse weekblad: Het Kaapsche Grensblad. Hierin het hy dikwels in Afrikaans geskryf. Hy is die skrywer van die eerste Afrikaanse boekie, Zamenspraak tussen Klaas Waarzegger en Jan Twyfelaar wat in 1861 verskyn het. Daarin het hy gepleit vir die afskeiding van die Oostelike Provinsie van die Westelike Provinsie. Met die geskrifte wou hy die Afrikaners oorhaal om die Engelse koloniste te help om dit reg te kry.


Om hulle steun te kry moes hy in hulle taal skryf. In die boekie is hy Klaas Waarsêgger wat al die Twyfelaars oorreed dat hy reg is. Die boere het hom nie geglo nie, maar tog begin belangstel in die skryf van Afrikaans. Hoewel hy Engels wou dien het hy Afrikaans aangehelp. Baie het hom nagevolg en Afrikaans in koerante en briewe geskryf.

Een van die groot mylpale was hiermee bereik – Meurant het nie Afrikaans gebruik om daarmee te spot nie, hy het Afrikaans gebruik omdat hy ‘n ernstige saak wou bevorder – die politiek.


Hiermee het hy bewys dat Afrikaans nie net ‘n kombuistaal is nie.

81 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v