Die Geskiedenis van ons Taal.

In 1870 help ‘n ander Engelsman verder om Afrikaans te bevorder. Hy was H.W. A. Cooper wat onder skuilnaam Samuel Zwaartman skryf. Hy skryf: Boerenbrieven uit Fraserburg” en Kaapsche Schetsen in Het Volksblad. Iemand skryf aan die redaksie: “Van dat Samuel gebegin het om te skrijf in jou koerant, lees mos alle mense dit, en di’s sommer pikswart gesmeer zoo’s die mense dit rondstuur. Jij kan ver mij glo dat die plat Hollans meer gelees wor onder ons boere as die wat Sankion ver ons wil leer in zijn boekies.”


Ook in 1870 verskyn ook die bekende gedig Klaas Geswint en Zijn Paert in Het Volksblad.


Die digter was President F.W. Reitz. Hy was ons eerste Afrikaanse digter.


Die meeste van hierdie skrywers wou nie Afrikaans skryf omdat hulle die taal liefgehad het nie. Hulle het nie geweet dat hulle eintlik die voorlopers van ‘n nuwe taal is nie. Hoe jammer dat hulle dit nie geweet het nie.


Laat ons hulle onthou as manne wat onbewus ‘n bydrae gelewer het om vir ons ‘n kosbare erfenis te lewer.

71 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.