Die Geskiedenis van ons Taal.

C. P. Hoogenhout het ook ‘n Bybelverhaal in Afrikaans geskryf. Dit was die geskiedenis van Josef. Hy noem dit: Die Geskiedenis van Josef voor Afrikaanse Kinders en Houssouwens” Dit was nie ‘n vertaling nie, maar net ‘n Afrikaanse verhaal. Hy vra ook dat die kinders moet bid dat die Bybel gou in Afrikaans vertaal word. “Hy sal dit seker doed; want die Bybel is Sy Woord en die Woord moet aan alle mense bekend gemaak word in hulle taal.”


Toe Pannevis sien dat sy brief nie veel tot stand kon bring nie, het hy en Hoogenhout saam ‘n brief aan die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap geskryf. Hulle sê daar is baie mense wat nie die Bybel kan verstaan nie en dus nou daarsonder leef. Dit lei tot agteruitgang in die kolonie en by die kleurlinge. Laasgenoemde moet ook die Bybel kan lees om op die regte spoor te bly. Hy sê ook dat ds. S.J. du Toit die man is wat die vertaling sal kan doen.


Die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap het toe aan ds. Morgan opdrag gegee om die saak te ondersoek. Ds. Morgan het met ds. Du Toit in verbinding getree.


Op ‘n konferensie van predikante op Wellington in Julie 1875 het ds. Morgan en ds. Du Toit die saak voorgelê. Die meeste predikante het egter gedink dat dit heeltemaal verkeerd sou wees om die Bybel in so ‘n kombuistaal te vertaal.

71 views1 comment

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.