Die geskiedenis van ons Taal.

Oor die vertaling van die Bybel sê ds. S.J. du Toit die volgende:

“Die Genootskap van Regte Afrikaners, het syn ontstaan te danke aan di behoefte an ‘n Bybel in di Folkstaal, ooreenkomstig di bevel fan di Here.”


Die vertaling het nou ‘n paar jaar stil gelê. Die volk moes eers geleer word om Afrikaans as hulle eie taal te erken. Dit was waar die waarde van Die Patriot en die GRA ingekom het.

In 1878 word daar weer besluit dat die tyd nou ryp is om met die werk te begin. Maar ook op hierdie vergadering is daar drie besware. Een lid het die volgende besware geopper:


Die taal is nog nie ryp daarvoor nie.


Die Bybel in Afrikaans was nog nie onmisbaar nie.


Daar was nie genoeg geld nie.


Nieteenstaande die besware word daar tog besluit om met die werk voort te gaan. Hulle besluit ook om die vertaling uit die oorspronklike tale, Grieks en Hebreeus te doen. Daar moes vier vertalers wees. Twee om die vertaalwerk te doen en twee wat die Afrikaans moes versorg om seker te maak dat dit suiwer sou wees.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.