Die Geskiedenis van ons Taal.

Daarna het ds. S.J. du Toit ook die volgende boeke vertaal:


Genesis 1893

Mattheus 1895

Openbaring 1898

Hooglied 1905

Psalms 1907

Handelinge 1908

Markus 1908


Hierdie vertalings was nie baie gewild onder die Afrikaners nie. Hulle het nog nie die behoefte aan ‘n Afrikaanse Bybel gevoel nie. Vir hulle was die ou Hollandse State Bybel die Woord van God. Tog sal ds. S.J. du Toit se naam altyd aan die Afrikaanse Bybelvertaling gekoppel bly. Hy het waardevolle werk gedoen wat later deur die Bybelvertalers van die Tweede Afrikaanse Taalbeweging voortgesit kon word.

77 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v