Die Geskiedenis van ons Taal.

Daarna het ds. S.J. du Toit ook die volgende boeke vertaal:


Genesis 1893

Mattheus 1895

Openbaring 1898

Hooglied 1905

Psalms 1907

Handelinge 1908

Markus 1908


Hierdie vertalings was nie baie gewild onder die Afrikaners nie. Hulle het nog nie die behoefte aan ‘n Afrikaanse Bybel gevoel nie. Vir hulle was die ou Hollandse State Bybel die Woord van God. Tog sal ds. S.J. du Toit se naam altyd aan die Afrikaanse Bybelvertaling gekoppel bly. Hy het waardevolle werk gedoen wat later deur die Bybelvertalers van die Tweede Afrikaanse Taalbeweging voortgesit kon word.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.