Die Geskiedenis van ons Taal.

Dr. O.Kulis.


Dr. O’Kulis was die skuilnaam van ds. Willem Postma. HY is in 1874 in Burgersdorp gebore.

Hy het Nederlands goed geken, maar Afrikaans liefgehad. Hy het geweet dat Afrikaans sy taal was.


Na die Anglo-Boereoorlog is hy na Bloemfontein. Daar het hy die verslaendheid oor die smart van die oorlog aangetref. Die volk was lamgeslaan. Baie was moedeloos en het nie veel omgegee of hulle verengels word nie. ‘n Ander groep het geglo dat verengelsing deur Hollands gekeer moes word. ‘n Derde groep het steeds bly glo aan Afrikaans.


Dr. O’Kulis het dadelik begin om sy volk weer op te help.


Die redakteur van die Hollandse deel van die Bloemfonteinse koerant, “The Friend” het hom gevra om kort stukkies in die koerant te skryf.


In 1905 begin hy sy artikels onder die skuilnaam Jong Suid-Afrika. Dit kan die Manifes van die Tweede Beweging in die Vrystaat genoem word.


Hy het bewys dat Afrikaans saam met die volk tot ‘n selfstandige taal ontwikkel het. Met liefde oortuig hy sy mede-Afrikaners dat hy reg is. Hy voorspel ook dat Afrikaans een van die amptelike tale van Suid-Afrika sal word. Hy toon aan dat die oorspronklike taal Hollands was wat met die volk gegroei het omdat dit ‘n lewendige taal was.


Die nuwe taal is Afrikaans en dit sal so bly leef solank daar ‘n Afrikaanse volk is. Hy pleit vir amptelike erkenning van hierdie taal. ‘n Taal kan nie vermoor word deur miskenning of deur geleerdes of landswette nie.

59 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.