Die Geskiedenis van ons Taal

In Dr O’Kulis se pleidooie vir Afrikaans skryf hy ondermeer:


“Hoe is die dierbare taal nie al bespot en deur die modder gesleep nie, en tog leef hy en is hy nog baas. Hollands en Engels word opgedring en afgeforseer en gehelp op alle moontlike maniere en tog, as ons weer lekker wil praat, dan asseblief maar Afrikaans.

“Met Afrikaans het ons moeder ons die eerste woordjies geleer; Afrikaans was die taal op ons kinderlippies; Afrikaans in ons speletjies, Afrikaans DIE taal ….. eers later moes ons hoor dat dit ‘n kombuistaal is.


“Ek wil net dit nog sê: Ek meen Afrikaans sal nog die taal van ons volk word. Ek wil nog die dag belewe dat Afrikaans sy regte plek sal kry en dat redakteurs, predikante, advokate en die hele span sal wedywer om Afrikaans te vereer en te gebruik; dat taalgeleerdes sal navors om die taal heeltemaal wetenskaplik te behandel, dat digters en redenaars ons taal sal laat skitter met ‘n glans onoortreflik; jongelinge en meisies daarop trots sal wees om nie langer meer bywoners te wees nie, maar baas van ‘n eie, pragtige taal.


“Vriende, laat ons tog ons eie goed gebruik. Waarom sal ons tog onsself so martel met ‘n taal wat ons tog nie ken nie? Laat ons Afrikaans praat en skrywe. Alleen ‘n bekrompe mens sal ons daarvoor kwalik neem en sy opinie kan ons nie slegter maak nie. Die meeste mense sal ons daarvoor prys dat ons ons eie taal lief het bo ander.”


So praat hy met sy volk in drie artikels. Die laaste wat op 30 Junie 1905 verskyn het, handel oor die erkenning van Afrikaans deur die volk en die middele om dit te bereik.


Hierdie manifes lei daartoe dat ‘n voorlopige komitee saamgestel is om daadwerklik op te tree.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.