Die Geskiedenis van ons Taal.

C.P. Hoogenhout was een van die stigters van die Genootskap van Regte Afrikaners en ook die eerste voorsitter daarvan. Hy was ook lid van die redaksie van Die Patriot en hierin skryf hy onder die skuilname “Oom Jan”, Neef Jan” en “Oom Jan wat versies maak.” Hy het veral baie gediggies in Afrikaans geskryf. Hy het ook gehelp met Ons Klyntji.


‘n Deel van hierdie groep was ook D.F. du Toit. Hy was bekend as Oom Lokomotief. Hy was eers onderwyser maar word in 1878 redakteur van Die Patriot. Hy kon lekker gesels in sy koerant en hy lewer ‘n groot bydrae tot die vordering van Afrikaans.


Sy broer was ds. S.J. du Toit: Hy was Oom Lokomotief se broer. Hy was ook ‘n leerling van Pannevis, In 1874 skryf hy ‘n reeks briewe aan die koerant, De Zuid-Afrikaan en pleit daarin vir die erkenning van Afrikaans. Hy was ‘n ware Afrikaner en begin met die opstel van ‘n reeks spelreёls. Die reёl was dat ons moes skryf soos ons praat. Dit beteken dat hulle nie meer Hollands moes skryf nie, maar Afrikaans.


Hy was eers lid van die redaksie van Die Patriot en later die hoofredakteur. Hy was ook redakteur van Ons Klyntji, (1896-1905) en van ons Ons Taal (1907-1909). Hy ws ook die stigter van die Afrikanerbond. Vanaf 1882-1889 was hy Superintendent van Onderwys van die Zuid-Afrikaanse Republiek.


Later het ds. Du Toit egter teen president Kruger kant gekies en Rhodes aangehang. Daardeur het hy die vertroue van sy vriende verloor en die saak van Afrikaans het daaronder gely. Maar tog onthou ons hom as iemand wat sy taal liefgehad het en veel gedoen het om dit erken te kry.

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.