Die Geskiedenis van ons Taal

Dr.Malherbe kom ook in aanraking met J.H. H. de Waal en hulle besluit om ‘n sterk organisasie te vorm om almal wat soos hulle voel saam te bind. ‘n Groep knap, jong geleerdes sluit by hulle aan. Onder hulle was dr. A. I. Perold, dr. D. F. Malan, dr. D. F. du Toit Malherbe en andere. Saam stig hulle die AFRIKAANSE TAALVERENIGING op 3 November 1906 in Kaapstad. Dr. D. F. Malherbe word die voorsitter.


Op 19 Desember 1906 is drr. Malherbe en Perold na die jaarlikse kongres van die Z.A. Onderwijzerunie om die saak vir Afrikaans daar te gaan stel. Dit lei daartoe dat hierdie organisasie Afrikaans as spreektaal steun.


Dr. Malherbe het dikwels in De Unie, die Kaapse Onderwysblad, oor Afrikaans geskryf en daarvoor gepleit.


Saam met J. H. H. de Waal het hy baie gereis om Afrikaans vir die algemene publiek aanvaarbaar te maak. Hulle het baie vergaderings toegespreek.


Op 16 en 17 Desember 1907 word die Eerste Afrikaanse Taalkongres van die Tweede Beweging in Kaapstad gehou. D. F. Malherbe was die voorsitter. Op hierdie kongres was dit duidelik dat Afrikaans vinnig vorder. Dit was al meer gewild by die volk.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.