Die Geskiedenis van ons Taal

Dr. Malan is oortuig dat die volk wel ernstig is met hulle taal, met Afrikaans. Die Afrikaner-volk het ontwaak.


Met sy toespraak het dr. Malan baie mense oortuig dat Afrikaans as taal erken moes word. Hy het ook samewerking tussen die Taalbond en die A.T.V gevra. Daardie samewerking het in 1909 gekom toe die Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal Lettere en Kuns gestig is. Hy was een van die stigterslede.


Op Stellenbosch word daar op 6 en 7 April 1911 ‘n taalkonferensie gehou. Hier het Afrikaans baie gevorder. Dr. Malan se lesing oor Taal en Nasionaliteit het weer die koers duidelik aangedui.


In 1918 word Afrikaans deur die Staat erken, maar nie vir die parlement self nie. In 1925 kom dr. Malan met ‘n voorstel dat Afrikaans tot Amptelike taal op die wetboek erken moet word.


Dit is ‘n groot gebeurtenis, Die stryd was nie tevergeefs nie. Afrikaans het oorwin! Dit was nie alleen ‘n erkenning van ‘n taal nie, maar ook die erkenning van ‘n volk.


Die naam van dr. D.F. Manlan sal nooit sterf nie. Dit is hy wat die stryd tot die end kon voer.

49 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.