Die Geskiedenis van ons Taal.

Ook in die geledere van die voorafgaande groot geeste wat vir Afrikaans geveg het, was, ds. G. Morgan. Hy was ‘n Skotse predikant en word deur die Britse en Buitelandse Bybelgenootksap aangestel om die montlikheid te ondersoek om die Bybel in Afrikaans te vertaal. Hy bespreek die saak in 1875 met ‘n konferensie van predikante op Wellington, maar hulle keur die vertaling van die Bybel af.


Hy tree in verbinding met ds. S.J. du Toit en hulle roep ‘n klompie Afrikaners byeen om oor die saak te gesels. Die vergadering het op 14 Augustus 1875 in die Paarl plaasgevind. Hulle besluit dat Afrikaans eers ‘n skryftaal mpoet word voordat die Bybel daarin vertaal kan word.


Met hierdie doel voor oё, stig hulle die Genootskap van Regte Afrikaners.


Dr. J. Brill: Hy was die rector van Grey-kollege, Bloemfontein. Hy lewer in 1875 ‘n lesing oor De Landstaal en sê dat Afrikaans ‘n selfstandige taal is en glo dat dit nog ‘n groot taal sal word.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.