Die Geskiedenis van ons Taal

Die Anglo-Boereoorlog het lyding gebring. Met die Vrede van Vereeniging op 31 Mei 1902 het die twee Boere-republieke hulle vryheid verloor. Dit was ‘n tyd van smart. Soveel is opgeoffer om die dierbare vryheid en onafhanklikheid te verkry. Bloukrans, Weenen, Hloma Amabutho, Bloedrivier, Majuba en Spioenkop het in die mis van die verlede verdwyn en voor die verdwaasde banneling wat teruggekeer het, was daar net die puin van sy huis en die grafte van sy dierbare geliefdes.


Dis die blond,

dis die blou:

dis die veld,

dis die lug;

en 'n voël draai bowe in eensame vlug -

dis al.

Dis 'n balling gekom

oor die oseaan,

dis 'n graf in die gras,

dis 'n vallende traan -

dis al.

57 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.