Die Geskiedenis van ons Taal

Jan F.E. Celliers. (1865-1940)


Net soos Winternag is ook Die Vlakte in ons taalstryd gebruik om op die moontlikhede van Afrikaans te wys. Celliers is een van ons eerste volksdigters. Graag teken hy die natuur groot; Die Vlakte, sing oor die oorlogsleed; Dis Al, Blomme; prys die heldhaftige en die manlike aan; President Steyn, Trou, Die Boerevrou, Die Ossewa en verheerlik die boerelewe. Later word hy veral die mymeraar.


In sy gedigte maak hy dikwels gebruik van verpersoonliking en klankskildering. Celliers is in Wellington gebore maar het in Transvaal grootgeword.


President Steyn


Dis skoon vir 'n held om te val

aan die voete van wie hy gedien het.

skoon vir sy skeidende gees

dat moeders die laaste mog wees

wat sy sterwende oog gesien het.


Maak hom 'n graf op die grond

wat sy liefde gewy en geseёn het:

dis skoon vir 'n held om te rus

aan die voete van wie hy beween het.


(Pres. Steyn het dood neergeval toe hy ‘n vrouevergadering toegespreek het. Hy is begrawe aan die voete van die beelde by die Vrouemonument – wat hy self gestig het.)

33 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.