Die Geskiedenis van ons Taal

Jan F.E. Celliers. (1865-1940)


Net soos Winternag is ook Die Vlakte in ons taalstryd gebruik om op die moontlikhede van Afrikaans te wys. Celliers is een van ons eerste volksdigters. Graag teken hy die natuur groot; Die Vlakte, sing oor die oorlogsleed; Dis Al, Blomme; prys die heldhaftige en die manlike aan; President Steyn, Trou, Die Boerevrou, Die Ossewa en verheerlik die boerelewe. Later word hy veral die mymeraar.


In sy gedigte maak hy dikwels gebruik van verpersoonliking en klankskildering. Celliers is in Wellington gebore maar het in Transvaal grootgeword.


President Steyn


Dis skoon vir 'n held om te val

aan die voete van wie hy gedien het.

skoon vir sy skeidende gees

dat moeders die laaste mog wees

wat sy sterwende oog gesien het.


Maak hom 'n graf op die grond

wat sy liefde gewy en geseёn het:

dis skoon vir 'n held om te rus

aan die voete van wie hy beween het.


(Pres. Steyn het dood neergeval toe hy ‘n vrouevergadering toegespreek het. Hy is begrawe aan die voete van die beelde by die Vrouemonument – wat hy self gestig het.)

38 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.