Die Geskiedenis van ons Taal

Dr. D.F. Malherbe was die eerste professor in Afrikaans (1918 Bloemfontein) en ‘n taalstryder. Hy kom van die Paarl en het saam met Totius en Visser die Hugenote-Gedenkskool besoek. Dat hy in die Boland grootgeword het, sou ‘n mens uit sy mooi beskrywing van Jakob Ontong kan aflei. In Die Visser het ons ‘n treurspel wat dikwels aan ons kus afgespeel word. Malherbe was ook een van ons groot romanskrywers.


Die Visser

Die visser het belowe;

"Voor donker sal ek kom,

sal jy die seil sien wit en blink

daar by die bergpunt om."

Sy liefste wou nie hê nie

hy wou hom nie laat keer;

hy was 'n dapper visser.

hy tart die wildste weer.

En toe die nag verdonker.

het swaar die see gebrom -----

verlate wag sy liefste,

hy is vir ewig stom.

38 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.