Die Geskiedenis van ons Taal.

C.J. Langenhoven (1773-1932)


Langenhoven is ons gewildste volkskunstenaar. As een van die vurigste stryders vir Afrikaans is dit gepas dat hy ook die skrywer van die volkslied van die ou Suid-Afrika was. Hy het graag waarhede en lesse aan sy volk verkondig en daarvoor dikwels die digkuns gebruik. Hoe treffend beeld hy nie die mag van versoeking uit met Die Mot en die Kers nie. Deur sy raak beskrywing van die lojaliteit van ‘n hond laat hy ons skuldig voel en besluit om ons diere in die toekoms met groter liefde te behandel. In Die Onteiening sien ons hoe genadeloos èn mild die natuur kan wees.Langenhoven was volksraadslid en later senator.

Ag wat, dis maar 'n hond. (Slot)


********

So maak hy ons die lewe lig:

Hy's altyd klaar vir speel ---

Nooit nuk'rig of neerslagtig nie ---

Sy plig is nooit te veel.

Maar is dit ek wat treurig is,

Hy voel en deel my smart:

'n Natte neusie in my hand

Bring troos uit hondehart.

Geen smaad vervreem sy vriendskap nie,

Geen onreg deer sy trou ----

Mishandeling, honger, vloek en skop,

Laat hom sy diens nooit rou.

Hy neem die slegte wat hy kry,

En is daar dankbaar voor:

Hy gee die beste wat hy het,

En dink daar nooit weer oor.

O spraakloos, sielloos, reedloos dier!

Waar is 'n mens soos jy?

O ongeloofde lewensslaaf!

Waar's so 'n vriend te kry?

Jou lus is in jou baas se lief ---

In sy verdriet jou leed;

Sy nuk en gril - jou wet en wil,

Wyl jy jouself vergeet.

En is jou troue diens verby

Met laaste lewensstond,

Dan gooi jou baas jou uit sy pad ----

Wat is 'n dooie hond?

Maar is dit hy wat eerste gaan,

Dan le jy op sy graf,

En pas sy rusplaas op, en wag

Vergeefs 'n weersiens af.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.