Die Geskiedenis van ons Taal

Een van die eerste van die volgende geslag digters is H.A. Fagan. Eintlik is hy veral as toneelskrywer bekend. Hy het ‘n hele aantal gedigte oor die see geskryf, soos Knysna-strand en Ek het ‘n Huisie by die See. Baie van sy gedigte is sonnette. Ons leer hom in sy poёsie ken as ‘n sagsinnige mymeraar. Fagan kom van Tulbagh en was ‘n hoofregter.


IN DIE OUTENIEKWA-BERGE (Sonnet)


"Ek bly vir die blomme wat kom en gaan, hulle kom en gaan vir my wat bly." - Opskrif op 'n klip in 'n blomtuiin, deur C.J. Langenhoven.

Daar's bome in die Outeniekwa-berge

wat met die eeue speel; vyf-honderd jaar

en meer verhef hul trots en fier aldaar

die kruin omhoog, soos reuse tussen dwerge.


Die bobbejaantou rank, die klimop bloei

aan tak en stam; die digte kreupelhout

gee skuiling aan die diere van die woud,

wat huppel deur die ryke plantegroei.


Die voёltjies, bye, besies woel alom;

die vlinders ook, op wie die lewe lag

vir net een korte, vreugdevolle dag.


So is die skepping: altyd die wat kom

en gaan, en die wat bly deur eeue heen;

maar een dien almal, almal dien een.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.