Die Geskiedenis van ons Taal

Theo Wassenaar (1892-1982)


Onderwyl Wassenaar in Nederland studeer, ontdek hy dat Afrikaans sy skryftaal is. Nomo se Wraak is ‘n digterlike oorvertelling van ‘n kortverhaal van dr. P.J. Schoeman, soos die digter self verklaar. Die verhaal verskyn in Mbosa, die Swazi. Nomo reken sy moord op Tshanibezwe is geregverdig, maar selfs dan nog skenk sy gewete hom nie rus nie. Op die ou end word dit die wraak van Tshanibewe – deur die liefde en sagtheid heen! – Ook Wassenaar het seesonnette geskryf. Hy was medikus en Provinsiale Raadslid in Transvaal.


Hy was ook stigterslid van die FAK, kampvegter vir Afrikaans en Afrikaners se kultuurregte asook die dryfkrag agter die totstandkoming van die Afrikaanse mediese fakulteit aan die Universiteit van Pretoria.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.