Die Geskiedenis van ons Taal.

Dr. A.D. Keet (1888-1972)


Onderwyl Keet in die Nederlande studeer het, verlang hy terug na sy sonnige vaderland, soos blyk uit sy gedig: Maar Een Suid-Afrika. Die Lied van die Koringboer dra hy op aan sy moeder, omdat sy hom die verhaal in sy kinderdae vertel het. Keet is een van ons eerste minnedigters; Ek hou van Blou. Ook dig hy oor die dood van sy vrou, Weemoed.

Hy was vir jare medikus op Senekal in die Vrystaat.


Maar Een Suid-Afrika.


Gee my 'n roer in my regterhand,

Gee my 'n bok wat vlug oor die rand ----

En 'n flukse perd om hom weg te dra:

Gee my Suid-Afrika


Gee my 'n kamp waar bossies groei,

Gee my 'n fraai volstruis wat broei ------

En 'n Boereseun wat baie wa:

Gee my Suid-Afrika.


Gee my 'n koppie om op te staan,

Gee my die Swartland met al sy graan -----

En nooit of te nimmer hoor jy my kla:

Gee my Suid-Afrika.


Gee my die vlakte ruim en wyd,

Gee my die veld se oneindigheid -----

En die lekker geur wat die lug daar dra:

Gee my Suid-Afrika.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.