Die Geskiedenis van ons Taal.

A.G. Visser. (1878-1929)


Na die patriotdigters en Melt Brink het ons volk vergeet om te lag. Visser het ons weer leer lag, soos waar hy goedig met ou tant Siena spot. Ook skryf hy rougedigte oor die dood van sy vrou asook van ons eerste liefdesverse. Stella Aeterna, Die Roos en Die Swart Osse. Visser was uiters gewild as digter, want hy kon jonk en oud, geleerd en ongeleerd boei met sy beminlike menslikheid, sy blymoedigheid en warm liefde vir sy vaderland. Die Ou Voortrekker, Umzinyati.


Visser was lank medikus in Heidelberg, Transvaal.


Die Roos

Te kort jou skoonheidsuur,

Roos van my hof;

Vir jou volmaakte uur

Die Gewer Lof!


Te kort ons liefdestyd:

Te lank die rou.

Tog - tot in Ewigheid

Goddank vir jou!

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.