Die geskiedenis van ons Taal

Kleinjan (J.R.L. van Bruggen (1895-1948)


Kleinjan het baie met die poёsie ge-eksperimenteer, maar min sy werk leef vandag. Hy het ondermeer sangerige liedjies geskryf, soos Gee MY!, en sonnette soos Simon van Cirene.

Onderwyl hy in Nederland studeer het, wek ‘n stukkie biltong herinneringe by hom aan die Transvaalse Bosveld.


Kleinjan was lank opvoedkundige in Potchefstroom.


Simon van Cirene

En hulle 't jou gedwing om ook Sy kruis

te dra!


Jy sien hom strompel teen die hang.

Jy sien die druppels bloed die aarde vang.

Die massa kook en in jou ore suis

gejouel, spot, geween; die skerp rinkink

van wapens skeur die lug, bevele snar;

jou veldgemoed kan skaars meer dink, en star

kyk jy Hom aan, wat deur die stofdamp blink.


Jy sien hom strompel teen die die hang - "Hier jy,

kom help die kruisbalk dra!" ----Gebreekte oё

sê dank! En skielik in jou diepste vlam

'n deernis, dieper as die mededoё

vir vrou of kind ...


Vaag in sy donker kry

ook Afrika die Lig -- en sien -- die Lam.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.