Die Geskiedenis van ons Taal.

Die Genootskap van Regte Afrikaners se Manifes word eers in “De Zuid-Afrikaan” gepubliseer en daarna word dit in pamfletvorm versprei. Daarin bepleit hulle die regte van Afrikaans. Hulle sê daar is drie soorte Afrikaners. Daar is dié met Engelse harte, dié met Hollandse harte en dié met Afrikaanse harte, Die laaste groep noem hulle Regte Afrikaanders en nooi hulle uit om saam te staan in die stryd om Afrikaans erken te kry.

“En wat gaan ons maak? – Regte Afrikaanders, ons roep julle op om same met ons te erken dat die Afrikaanse taal ons moedertaal is wat onse Liewe Heere ver ons gegee het; en om same met ons te staan ver ons taal deur dik en dun; en nie te rus nie voor dat ons taal in alle opsigte algemeen erkend is as die Volkstaal van ons land.”


Hierdie taal moes ook die taal van die Bybel wees.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v