Die Geskiedenis van ons Taal.

Die Genootskap van Regte Afrikaners se Manifes word eers in “De Zuid-Afrikaan” gepubliseer en daarna word dit in pamfletvorm versprei. Daarin bepleit hulle die regte van Afrikaans. Hulle sê daar is drie soorte Afrikaners. Daar is dié met Engelse harte, dié met Hollandse harte en dié met Afrikaanse harte, Die laaste groep noem hulle Regte Afrikaanders en nooi hulle uit om saam te staan in die stryd om Afrikaans erken te kry.

“En wat gaan ons maak? – Regte Afrikaanders, ons roep julle op om same met ons te erken dat die Afrikaanse taal ons moedertaal is wat onse Liewe Heere ver ons gegee het; en om same met ons te staan ver ons taal deur dik en dun; en nie te rus nie voor dat ons taal in alle opsigte algemeen erkend is as die Volkstaal van ons land.”


Hierdie taal moes ook die taal van die Bybel wees.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.