Die Geskiedenis van ons Taal

N.P. van Wyk Louw.


Die digter en denker Nicolaas Petrus van Wyk Louw is op 11 Junie 1906 op Sutherland gebore, waar sy pa ’n prokureur was. Hy was die tweede van vier seuns. Sy jongste broer, W.E.G. Louw, was ook ’n digter. In 1920 is die gesin na Kaapstad toe, en Louw het sy skoolopleiding aan die South African College School voltooi. Hy het aan die Universiteit van Kaapstad gestudeer, waar hy van 1929 tot 1949 ook dosent in opvoedkunde was. Van 1950 tot 1958 was hy professor in Afrikaans aan die Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en daarna hoof van die departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van die Witwatersrand. Op 18 Junie 1970 is hy in Johannesburg oorlede.


Van jongs af het Van Wyk Louw in taal en die digkuns belang gestel. Sy eerste gepubliseerde gedig, in 1921 in De Goede Hoop, was in Afrikaans, hoewel met ’n effense Nederlandse invloed. In die 1930’s het sy eerste dig- en essaybundels verskyn. Die taalhistorikus J. du P. Scholtz vat die betekenis van Louw as digter mooi saam: “Die Afrikaanse letterkunde, wat al voor 1925 deur die werk van digters soos Eugène Marais en C. Louis Leipoldt hoë aansien verwerf het, het na 1930 los gekom van sy lokale beperkings en deur die werk van ’n groot digter soos N.P. van Wyk Louw aan Afrikaans ’n status as literêre uitdrukkingsmiddel gegee wat nie meer in twyfel getrek kon word nie.”

Bron: Jaap Steyn.


Nog in my laaste woorde


Nog in my laaste woorde sal jy wees, nog in die laaste skeemring van my dink en weet, as ek alleen in die bitter vrees van sterwe le, en al die mindre sink in my deur vaal vergetelheid: veel haat, veel liefde wat kon waag om min te vra, ure wat rus geken't, of blote daad, en nie die teken van jou onrus dra, o jy wat vlam was: skoon en sterk en blind vir smart; wat alles tot jou beeltnis brand; wat als kon eis en nooit volkome vind versadiging! Dan weet ek het jou hand my jeug se oopgelate kring voltooi: mooi is die lewe en die dood is mooi.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v