Die Geskiedenis van ons Taal

W.E.G. Louw.


William Ewart Gladstone Louw is op 31 Mei 1913 as die jongste van vier broers in Sutherland gebore. Hy was die jonger broer van die digter N.P. van Wyk Louw. Albei het hul skoolloopbaan aan SACS voltooi, toe nog in die Kaapse middestad. In 1935 wen hy die Hertzogprys vir Die ryke dwaas (saam met C. Louis Leipoldt en Totius). Die versameling poësie kan moontlik as die begin van die Dertigers-beweging in die Afrikaanse literatuur beskou word.


Hy is op 31 Mei 1913 op Sutherland gebore. Hy is die seun van die prokureur Bismarck von Moltke Louw en Martha Hendrina Johanna Frederika (Poppie) van Wyk, dogter van ’n bekende boer van die distrik. Sy broers is Koos, die bekende digter N.P. van Wyk en Bismarck von Moltke. Die huis in Jubileestraat waar die gesin bly, word later as gevolg van sy en sy broer N.P. van Wyk Louw se belang in die letterkunde as museum verklaar.


MARIA Deur daardie tuintjie het sy stil gegaan, haar hande need'rig oor haar bors gevou, toe hy, verblindend soos die son, daar staan: drie wit lelies het hy in sy hand gehou.

Half-skaam, verleë, het sy opgekyk en is opeens met groot vrees bevang: sy oë het van haar nie afgewyk, sy vleuels het oor heel die tuin gehang.

"Geseën is jy onder die vroue" - sy woorde - of was dit winde? - verruis nog in haar oor, toe hy teen die son in goue vlug verdwyn...

Sy het haar neergebuig en half-versmoorde klein snikkies in haar hart gehoor, van verlossing reeds die vreugde en die pyn.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.