Die Geskiedenis van ons Taal.

I.D. du Plessis (1900-1981)


Izak David du Plessis was 'n Afrikaanse skrywer en digter wat onder die naam I.D. du Plessis gepubliseer het. Hy was een van die sogenaamde Dertigers.


Du Plessis is een van die veelsydigste en vrugbaarste skrywers wat die Afrikaanse letterkunde nog gehad het.[3] Naas jeugverhale, navertellings van ou legendes en volksverhale, spookstories, kortverhale, essays, werke oor die Maleiers en 'n outobiografie is hy die skrywer van een en twintig bundels poësie – bloemlesings en versamelings uitgesonderd – waarin hy uiteenlopende vorme soos die ballade en sonnet, die biegvers en hekeldig, die volkse vers en kwatryn beoefen. Hy skryf ook onder die skuilnaam Okulis.

SOET IS DIE STRYD

Jy sê die stryd is verlore, Ons nasie te arm en klein, Ons taal uit 'n drang gebore Wat een van die dae verdwyn? My broer, dit mag heeltemal waar wees. Wie weet wat die toekoms gaan baar? Miskien moet ons oormôre klaar wees. Om weer hierdie droom te laat vaar; Maar as ons net altyd moet strewe Na wat tot oorwinning gaan lei, Wat baat dan die stryd van die lewe Waarin ons onseker moet bly? Solank jou bedoelings maar goed is, Gaan jy jou oor neerlae kwel? Solank jy volhard en vol moed is - Dis tog die probeerslag wat tel! Nee, soet is die stryd vir die stryer, Al moet hy uiteindelik verloor; Maar die man wat sy deelname weier, Is die man wat sy nasie vermoor.


Uit: Land van ons Vadere

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.