Die Geskiedenis van ons Taal

Ernst van Heerden (1816-1997)


Ernst van Heerden is op 20 Maart 1916 op Pearston in die Oos-Kaap gebore, die seun van Pieter en Elsie van Heerden. Hy het ook ’n suster gehad. Sy moeder was ’n onderwyseres.

Hy het aanvanklik op Pearston skoolgegaan, maar is na die bekende Grey Hoër in Port Elizabeth nadat hy standerd agt op Pearston geslaag het. In 1931 was hy eerste in Suid-Afrika in die Hoër Taalbondeksamen. Hy het in 1932 as sestienjarige gematrikuleer met Afrikaans en Engels albei op hoër graad.


Vrae

Sal jy my nog liefhê, noudat ek onvolkome is, en die wuiwende liggaam se fyn haaraartjies en polsende arterieë langsaam gestol het; Sal jy my nog liefhê, noudat ek verbrysel is en ingekerker soos 'n dier aan 'n magtelose ketting wat net kan kerm en ongeneeslike wonde lek; Sal jy my nog liefhê, noudat ek gevonnis is, gedoem tot 'n eiland, ontoereikend en verlate, met die onagterhaalbaarheid van leë horisonne; Sal jy my nog liefhê, noudat ek die donker man ken, daagliks die bitter brood eet en verskriklik weet: die lewe is eensaam, soos die dood.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.