Die Geskiedenis van ons Taal

G.A Watermeyer (1917-1972)


Godfried Andreas Watermeyer is op die plaas Spitskop in die distrik Middelburg in die Noordoos-Kaap gebore. Hy het baanbrekerswerk vir Afrikaans in die reklamebedryf verrig. Die plaaslewe was altyd naby aan sy hart.


Reën In Die Voorwinter

Vier mure teen die Suidewind- my swartoogvrou, my blondhaarkind.

Kareehoutstompe in die vuur, ketel en kaggel brons geskruur.

My bont koei lê op koringstrooi, my swart haan roep die dagbreek rooi.

Soet deur die lang nag sing die reën; moflammers sal ek vroeg-Mei speen.

Die wendam stoot sy uitloop oor- blink breek my ploeg die middelvoor…

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.