Die Geskiedenis van ons Taal

G.A Watermeyer (1917-1972)


Godfried Andreas Watermeyer is op die plaas Spitskop in die distrik Middelburg in die Noordoos-Kaap gebore. Hy het baanbrekerswerk vir Afrikaans in die reklamebedryf verrig. Die plaaslewe was altyd naby aan sy hart.


Reën In Die Voorwinter

Vier mure teen die Suidewind- my swartoogvrou, my blondhaarkind.

Kareehoutstompe in die vuur, ketel en kaggel brons geskruur.

My bont koei lê op koringstrooi, my swart haan roep die dagbreek rooi.

Soet deur die lang nag sing die reën; moflammers sal ek vroeg-Mei speen.

Die wendam stoot sy uitloop oor- blink breek my ploeg die middelvoor…

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.