Die Geskiedenis van ons Taal

Die Verband en Verskil tussen die Eerste en Tweede Taalbeweging.


Die Eerste Afrikaanse Taalbeweging het nie meteens opgehou nie. Dit het geleidelik gesterf na die politieke ommeswaai van ds. S.J. du Toit. Dit het egter na 1900 bly voortbestaan want Die Patriot het tot Oktober 1904 verskyn. Ons Klyntji het eers in 1906 doodgeloop. Ook Di Afrikaanse Almanak het bly leef tot 1918. Ook het ds. Du Toit se Bybelvertalings tot 1911 voortgegaan. Die werk van die Eerste Taalbeweging het dus nog voortgegaan terwyl die Tweede Beweging al afgeskop het. Die verteenwoordigers van die Tweede Beweging kon dus baie leer uit die werk van die Eerste Beweging.


Daar was egter by die nuwe geslag ‘n algehele afkeer van die politieke oortuigings van ds. Du Toit wat teen Pres. Kruger was. J.H.H. de Waal het ds. Du Toit een keer “die onpopulêrste man onder die nasie” genoem.


Ds. Du Toit het deeglik daarin geslaag om die saak van Afrikaans te bevorder, maar ook te benadeel. Baie mense het na 1900 nog gedink dat die vegters vir Afrikaans net soos ds. Du Toit ‘n verkeerde pad ingeslaan het.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.