Die Geskiedenis van ons Taal.

Die leiers van Die Tweede Taalbeweging wou onder geen omstandighede inmenging van die leiers van Die Eerste Taalbeweging duld wat soos ds. S.J. du Toit gevoel het nie.


Tussen die twee bewegings het die Anglo-Boereoorlog gelê. Daar het ‘n nuwe gees geheers onder manne soos De Waal, Preller en Postma. Die smart van die oorlog het die Afrikaner gelouter en hulle wou niks met die louheid van die Eerste Beweging te doene hê nie.


Die oorlog het ook die volk saamgebind soos nooit tevore nie. Die bande met die Nederlande het verslap want die volk het geleer dat hy alleen teen die wêreld staan.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.