Die Geskiedenis van ons Taal

Die Eerste Beweging het veral daarna gestreef om die Bybel te vertaal. Die Tweede Beweging wou ook die Bybel vertaal, maar dit was nie die enigste oogmerk nie. Hulle het geveg vir hulle taal, Afrikaans.


Altwee Bewegings het die stryd teen verengelsing aangeknoop, maar by die Tweede Beweging was daar ‘n sterker Nasionale gevoel teen Engels as by die Eerste.


Die Eerste Beweging was veral tot Kaapland beperk. Daar was dit veral ds. S.J. du Toit en Die Patriot wat die siel van die Beweging was. Die Tweede Beweging was landswyd. Daar was nie net een persoon wat as die siel van die Beweging bestempel kon word nie. Die hele land was aan die brand en talle persone, blaaie en verenigings het vierkantig in die stryd gestaan.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.