Die Geskiedenis van ons Taal.

Is die Die Tweede Afrikaanse Taalbeweging al verby? Hierdie vraag verdien ‘n antwoord.

As ons sê dat dit verby is, is dit gevaarlik, want ‘n mens kan net die arms vou en agteroor sit. As ‘n mens tevrede raak met wat jy bereik het, raak jy onverskillig en waardeer nie meer jou erfenis nie.


Ons moet liewer glo dat Die Tweede Beweging nog nie verby is nie. Elke seun en dogter moet steeds ‘n taalstryder wees. Elkeen moet sy of haar bydrae help lewer om ons erfenis te behou en verder uit te brei. Ons mag nie toelaat dat dit wat vir ons bereik is, ten gronde gaan nie, want dan sal ons verraad pleeg.


Daarom moet ons nie net met bewondering dink aan ons taalhelde nie, maar ons moet ook self taalhelde wees.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.