Die geskiedenis van ons Taal.

Ondanks die ywer is die Genootskap en hulle blad kwaai aangeval. Die aanvalle was so erg dat die name van die lede gehim gehou is omdat daar van hulle teenstanders was wat wraakplanne teen hulle gevoer het.


Dus moes die skrywers in Die Patriot van skuilname gebruik maak omdat hulle bang was vir wat met hulle kon gebeur. Die Engelse het aanvanklik gedink dat die ou klompie Genootskappers en hulle blad gou so doodgaan, maar later het hulle op growwe wyse met Die Patriot begin spot. Maar die mense wat die kwaadste was, was die Hollandse koerante. Baie geleerde mense was ook woedend omdat hulle nie wou hê dat die ou taaltjie dalk die plek van Hollands moes kom inneem nie. Hulle het Afrikaans uitgeskel as ‘n Hotnotstaaltjie wat net geskik is vir half-geleerde Griquas en nie vir opgevoede mense bedoel is nie. Hulle het spottenderwys van Patterjots gepraat. Die Kaapse sinode het tot vir ds. S.J. du Toit gewaarsku dat hulle nie hou van die lelike blad waarmee hy besig is nie. Die Genootskap het egter moedig voortgeveg.


Die adres van die redaksie was: Oom Lokomotief, kantoor De Zuid-Afrikaan. Oom Lokomotief was die skuilnaam van D.F. du Toit, die broer van ds. S.J. du Toit.


Gedurende die eerste jaar was daar skaars 50 mense wat op die blad ingeteken het. Die volgende jaar het die getal intekenare na 662 gestyg. Daarna het die blad weekliks begin verskyn en in 1880 was daar 3,000 intekenaars.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.