Die Geskiedenis van ons Taal: Die Eerste Taalbeweging.

Die versoek van Pannevis dat die Nuwe Testament in die Bybel in Afrikaans vertaal moet word, het groot onenigheid veroorsaak. Talle het geglo dat dit sonde sou wees om die Bybel in ‘n kombuistaal te vertaal. Hulle kon nie glo dat Afrikaans nou hulle taal was nie.


Pannevis het ondersteuning van ‘n ander Nederlander gekry, C.P. Hoogenhout. Hy skryf ook ‘n brief in Afrikaans in dieselfde koerant. Hy pleit ook vir ‘n vertaling van die Bybel in Afrikaans, nie net vir die gekleurdes nie, maar ook vir die blankes. Hy het geglo dat Afrikaans is ‘n taal in wording.


Pannevis het baie vir ons taal gedoen en word as die vader van die Eerste Taalbeweging bestempel. Hy het besef dat Afrikaans nie net spreektaal nie, maar ook skryftaal moet wees. Hy het ook ‘n groot invloed op die ander taalleiers soos C.P. Hoogenhout en ds. S.J. du Toit gehad.


Pannevis moedig vir C.P. Hoogenhout aan om ‘n boek in Afrikaans te skryf. Die boek was: Die Geskiedenis van Josef voor Afrikaanse kinders en Houssouwens, in hulle eige taal geskrijwe deur een Vrind.”


In dié boek vra Hoogenhout die kinders om tog te bid dat die Bybel in Afrikaans vertaal moes word.


Hoogenhout was ‘n onderwyser. Hy was ‘n vriend van Pannevis. Sy leermeester moedig hom aan om te begin met die vertaling van die Bybel. Hy vertaal Mattheus 28 en stuur dit na “Die Kerkbode.” Maar die redakteur het sy vertaling nie geplaas nie.


Hy skryf ook Gesprekke tussen Jan Vasvat en Neef Daantjie Loslaat. In hierdie stukke kritiseer hy die verkeerde dinge in die onderwys en politiek. Hy pleit o.a. vir die erkenning van die Vrystaatse reg op die Diamantvelde rondom Kimberley.

94 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.