Die Geskiedenis van ons Taal.

C. Louis Leipoldt (1880-1947)


Met ‘n jubeling besing Leipoldt die skoonheid vann ons land, beskrywe die blommetjies en diertjies Oktobermaand, Lenteliedjie, die see, Die See is Wild, Die See het Juwele, en die sterre, Belig die Hemel Bo, maar ook ‘n verskeidenheid persone, soos die krulkop-klonkie en ou Abdoel in sy interessante winkel. Soms noem hy van sy gedigte “slampamperliedjies”, dit is alleensprake wat hy al swerwend oor lewensraaisels voer. Hy was ‘n groot kindervriend en kon daarom met soveel ontroering skryf oor die kindersterftes in die konsentrasiekampe, ‘n Nuwe Liedjie op ‘n ou Deuntjie. Leipoldt was ‘n medikus wat baie rond gereis het. Sy as lê begrawe in die Pakhuispas van sy jeugwêeld, Clanwilliam.


Die Varkblom en die Lelieblom.


Die varkblom en die lelieblom

Het eenmaal hard gestry.

"Ek is die regte lelieblom:

In godsnaam, wat is jy?"

"Dieselfde son wat op jou val,

Die streel my met sy straal;

Dieselfde reёn wat jou verkwik,

het ook op my gedaal.

Dieselfde kleur wat in jou wang

die witse wit verspot,

Sit in my kelk en gee aan elk

Wat vir my pluk genot."

Daar het 'n os verbygekom,

Verdwaal van uit sy pad ----

Die varkblom en die lelieblom

Lê in die modder plat.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.